طرح پرستیژ برفی

  • رنگ : گرویی
  • ضخامت:چهارمیل
  • عرض : 86،96،106
  • مغزکار: ام دی اف پویا